References

Product Mockups

                Notebook Mockup by Anthony Boyd

                Spiral Notebook by Mockups Design

                Pin Button Mockup by Mockups Design

 

Imagery

                Notebooks (images sourced through the Library of Congress Digital Collections)

                                https://www.loc.gov/item/2007676134/

                                https://www.loc.gov/item/2007676131/

                                https://www.loc.gov/item/93505613/

                                https://www.loc.gov/item/98518597/

                                https://www.loc.gov/resource/ppmsca.13399/

 

                Sketchbooks

                                https://www.flickr.com/photos/halloweenhjb/50133391892/in/pool-covermag/

                                https://www.flickr.com/photos/halloweenhjb/50267246692/in/pool-covermag/

                                https://www.flickr.com/photos/halloweenhjb/50515580888/in/pool-covermag/

                                https://www.flickr.com/photos/halloweenhjb/50519999326/in/pool-covermag/

                                https://www.flickr.com/photos/halloweenhjb/49858940876/in/pool-covermag/

 

                Art Prints

                                https://www.flickr.com/photos/halloweenhjb/49853925153/in/pool-vintageillustration/

                                https://www.flickr.com/photos/schlesinger_library/9558350068/in/gallery-jesiwicks-72157668352645578/

                                https://www.flickr.com/photos/halloweenhjb/49859251777/in/pool-627939@N20/

                                https://www.flickr.com/photos/halloweenhjb/49785948147/in/pool-627939@N20/

                                https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14596111768/in/photolist-oeP42m-oeK12U-ow2H6d-oxYP3B-oeNT7m-owbyyy-oy2Q1H-owhsAc-ow2GBY-ow1Vr4-oy1QCr-oeMUJa-ow1XCD-owfrMx-oeHhoL-oeL5JY-oeNkpJ-oeKJYT-oeMZ3R-oeJrHo-oeNEdf-oeMV6x-oeLjX6-oeKBg9-owebDW-oeNyoF-ovXVmR-oxY7k4-oeNquc-oeNTvs-oxZ896-oy4acg-ovYJrn-oeJLuv-oeMD69-ow2HLw-ow5Enw-oeMfoT-oufMWJ-ovWaQz-oeLUC3-oeKRVD-owfw4L-ow1yz7-oeLu38-ougD2N-ow1Sm9-oeJPUi-owfnUH-ow4rMJ

               

Button Pins

                                https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/18151498542/

                                https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14755090906/in/photolist-otRGt5-fiY8DR-245UAcf-otUXhY-5eF9tc-oerD5s-5eFcQB-5eFd6F-odrSSw-oy8Dng-of1gfP-otUYU5-22gqs5L-oxGpoz-oun8Au-ovBQiz-J2Sodg-oy99XD-4jyauS-5eKxFs-ouWqkM-owgqRw-4G5iK6-oeSXcE-otVepN-cwf1Hu-oesvtU-y6R9xv-osxXHA-od6gd6-hLEwEJ-oeoGgy-ouisdV-oesKAR-oet65D-oum2pq-owkBpM-owjUjR-7DP1K8-of1hgA-osUVKW-out3xy-ovWAxp-oyfBpV-od5XFm-out8k9-mt66Np-odt1wg-hN8gAp-hUG7gF

                                https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14593586239/in/photolist-oezWKR-oeShEt-otUYU5-ouwci1-odb4sx-osx3Ld-oxGpoz-oteGYS-osNySo-owkZoL-i8Fqt8-obLatf-od6iHM-oum3kd-otg6uz-osZcnA-ovw8Pi-i93tq8-owkQjJ-ovgd7r-oeeBe6-ouCLdh-i8RPDg-ot1JVM-osZBPm-oe4gTT-tB9qpT-odFDVm-fmH9Fd-23Ap8bp-obLboQ-ugxgsg-8cv46x-obLCz8-uxZwPB-ouLVUp-ownEXg-jbCANp-i91gy7-odaR5e-odjwiE-oez4cb-oeSXJw-i8H1Ka-obKKc8-oeKJ59-iDS3k6-ovfGpF-odbgpQ-oxiUrv

                                https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14577649810/

                                https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14577610597/in/photolist-odaR5e-odbgpQ-odaqH9-osCKHo-osDTym-odb4KK-ourfQ1-osCNvY-odbgG2-odaPsP-odcad7-outxoN-ous2Yh-ouDkVi-odbxDJ-ouokxR-ouDuPR-ouFv1D-osBqNG-odbTxQ-ouCsg3-odaeqv-odarZD-od9red-ouDXn7-ourGeh-oun7av-odaA56-oursAW-ourw3f-ouFJDv-ourATC-odaSUN-odbXW8-ouDKBB-ouCAsU-odaaVV-odaZ2E-ouscWJ-odajQQ-osCncm-ouDora-odaXhp-ouDdVd-ouprkk-out6ms-osCGRw-outx8h-outqVs-odbjr9